norton logo Norton Family

Norton Family ger föräldrar den information de behöver för att hjälpa till att hålla barnet tryggare och fokuserat när barnet är online.

Med Norton Family1 kan föräldrar kan se barnets söktermer2 och sedda videor3, ha uppsikt över åldersanpassat innehåll, ställa in skärmtidsgränser med mera.

Det blir också enklare med hemundervisning med Norton Family-funktionen Skoltid, vilken tillhandahåller verktygen som hjälper till att hålla barnets skoldag fri från distraktioner på internet.

Starta en testversion på 30 dagar

Inget ekonomiskt åtagande krävs.
Det är bara att skapa ett konto och börja konfigurera Norton Family.

Starta prenumeration

Inget ekonomiskt åtagande krävs.
Det är bara att skapa ett konto och börja konfigurera Norton Family.

1Mac® och Windows™ 10 i S-läge stöds inte. Alla funktioner är inte tillgängliga på alla plattformar. Se de fullständiga systemkraven

Skärmen är för demonstrationssyfte och kan ändras

Hantera barnets distansstudiemiljö.

Norton Family ger föräldrar den information de behöver för att hjälpa till att hålla barnet tryggare och fokuserat när barnet är online.

Håll barnet fokuserat på skolarbete – inte andra distraktioner på internet

Det kan vara en utmaning att hantera jobb på distans och hemundervisning. Med funktionen Skoltid kan du frigöra tid och lägga till specifika webbplatser som krävs av barnets skola, samtidigt som du kan blockera andra webbplatser när det är skola.

Skärmen är för demonstrationssyfte och kan ändras

Lokalisera barnens mobila enheter4

Använd verktyg som anger platsen för dina barns Android- och iOS-enheter för att veta var de är. Du får även en historik på var de varit de senaste 30 dagarna.

Få information om var ditt barn befinner sig

Favoritplatser

Hjälp till att fastställa godkända gränser för barnens fysiska platser. När funktionen är aktiverad varnar den föräldrar när ett barn befinner sig inom eller lämnar det tillåtna område som fastställts av föräldern.1.4

Meddela mig

Få information automatiskt om var barnet befinner sig. Föräldrar kan konfigurera specifika datum och tidpunkter när de ska ta emot automatiska varningar om var barnets enhet finns.4

Checka in

Gör det enkelt för barnen att när som helst skicka enhetens nuvarande plats till dig. Barn kan rapportera var de befinner sig till sina föräldrar med några få tryck i mobilappen.4

Hjälp barnen att hitta balansen

Hjälp dina barn att sätta gränser för hur mycket de använder sina enheter, samt att utveckla bra vanor som de har nytta av resten av livet.

Hitta en bra balans

Håll koll

Se när barnen är online och vad de gör. Registrera dig för aktivitetsrapporter via e-post eller gå till Föräldraportalen.

Ange tidsgränser

Ange tidsgränser eller schemalägg tider eller veckodagar då barnen får använda sina Windows-datorer eller Android- eller iOS-enheter.

Låt barnen utforska nätet på ett säkrare sätt

Skydda dina barn från olämpligt innehåll när de surfar så de kan ha kul på internet.

Håll dig informerad

Ha uppsikt över webbanvändningen5

Håll koll på vilka webbplatser som barnen besöker och blockera skadliga eller olämpliga webbplatser.

Appuppsikt

Hjälper till att hålla dig informerad om appar som barnet laddar ner eller installerar, så att du kan bestämma över de appar som används.1

Få inblick

Visa sökorden som dina barn har använt på sina enheter för att få veta mer om deras intressen.

Norton Family: Testperiod på 30 dagar

Starta en testversion på 30 dagar

Inget ekonomiskt åtagande krävs.
Det är bara att skapa ett konto och börja konfigurera Norton Family.

Starta prenumeration

Inget ekonomiskt åtagande krävs.
Det är bara att skapa ett konto och börja konfigurera Norton Family.

1Mac® och Windows™ 10 i S-läge stöds inte. Alla funktioner är inte tillgängliga på alla plattformar. Se de fullständiga systemkraven