Pozwól dzieciom poznawać świat — bezpieczniej
Pomóż swoim dzieciom korzystać z Internetu, jednocześnie chroniąc je przez nieodpowiednimi treściami.
WIĘCEJ INFORMACJI O NADZOROWANIU RODZICIELSKIM
Pomóż dzieciom znaleźć złoty środek
Pomóż dzieciom ustalić limity korzystania z urządzeń i wypracować zdrowe nawyki, które będą im służyć przez całe życie.
WIĘCEJ INFORMACJI O NADZOROWANIU CZASU
Naucz dzieci nawyków bezpiecznego korzystania z Internetu
Oprogramowanie Norton Family zawiera narzędzia, które pokazują aktywność dzieci online i informują o niebezpiecznych zachowaniach, dzięki czemu wiesz, kiedy należy z dziećmi porozmawiać.
WIĘCEJ INFORMACJI O BEZPIECZEŃSTWIE ONLINE

1 Do 30 września 2020 r.

2 Aplikację mobilną należy pobrać oddzielnie.

3 Nadzorowanie wideo monitoruje filmy oglądane przez dzieci w serwisie YouTube.com. Funkcja ta nie monitoruje ani nie śledzi filmów z serwisu YouTube udostępnionych w innych witrynach lub blogach.

Aplikacja dla systemu iOS jest dostępna we wszystkich krajach za wyjątkiem tych.

System Mac nie jest obsługiwany. Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich platformach. Patrz Wymagania systemowe programu Norton Family