Pozwól dzieciom poznawać świat — bezpieczniej
Pomóż swoim dzieciom korzystać z Internetu, jednocześnie chroniąc je przez nieodpowiednimi treściami.
WIĘCEJ INFORMACJI O NADZOROWANIU RODZICIELSKIM
Pomóż dzieciom znaleźć złoty środek
Pomóż dzieciom ustalić limity korzystania z urządzeń i wypracować zdrowe nawyki, które będą im służyć przez całe życie.
WIĘCEJ INFORMACJI O NADZOROWANIU CZASU
Naucz dzieci nawyków bezpiecznego korzystania z Internetu
Oprogramowanie Norton Family zawiera narzędzia, które pokazują aktywność dzieci online i informują o niebezpiecznych zachowaniach, dzięki czemu wiesz, kiedy należy z dziećmi porozmawiać.
WIĘCEJ INFORMACJI O BEZPIECZEŃSTWIE ONLINE

1 Do 30 września 2020 r.

2 Aplikację mobilną należy pobrać oddzielnie.

3 Nadzorowanie wideo monitoruje filmy oglądane przez dzieci w serwisie YouTube.com. Funkcja ta nie monitoruje ani nie śledzi filmów z serwisu YouTube udostępnionych w innych witrynach lub blogach.

Aplikacja dla systemu iOS jest dostępna we wszystkich krajach za wyjątkiem:

System Mac nie jest obsługiwany. Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich platformach. Patrz Wymagania systemowe programu Norton Family